Днес успешно преобразихме колесари с 20 тона натоварване на ос чрез нашата пясъкоструйка.

Пясъкоструене от Blastvv 
колесари с 20 тона натоварване на ос
Преди и след

Почистването на метални части от наслагвания, замърсяване, ръжда, окисляване итн. е нелека задача. В Blastvv старателно извършваме предварителна оценка на обектите за бластиране. Под внимание се взимат параметрите на метала (или вида повърхност), степента на замърсяване и сроковете, в които трябва да изпълним заданието. Не на последно място в съветите ние търсим и рентабилността в решението за почистване.

Свържете се нас, за да направим оценка:

☎ 0886 35 77 66
☎ 0876 01 01 31
📧 info@blastvv.com