Бластиране със сух лед

Бластиране със сух лед

(или също почитване със сух лед)

Принципът на работа на машината за сух лед е подобен на този на бластираща машина с пясък, но вместо пясък се използва въздух под налягане и сух лед.

Липсата на отпадачен материал е едно от най-големите предимства. При електрическите машини това е много важно, защото водата или препаратите могат да повредят отделни части. Допълнително предимство е, че след обработка машината е готова за използване, тъй като не е необходимо сушене.

Почистването е изцяло приложимо към статорни тела на хидро и турбо генератори, статорни магнитопроводи, асинхронни двигатели, синхронни двигатели и постояннотокови двигатели.

BlastVV Бластиране/почистване със сух лед

В Blastvv успешно ще почистим със сух лед стари лакови покрития, масла, налепи и други замърсявания, натрупани по време на работа.

Използването на сух лед е масова практика на водещите фирми за ремонт на електрически машини, при рехабилитация на хидро или турбо генератори.

Струйното почистване със сух лед e процес, даващ възможност оборудването да бъде почистено на място, без предварително охлаждане и демонтаж. В допълнение, времето на престой, необходимо за почистване, може да бъде редуцирано до 65%.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

• Намалява риска от повреди

• Повишава индекса на поляризация

• Природосъобразно

• Не е абразивно

• Подобрява топлинното разсейване

• Намалява времето на престой за почистване с до 65 %

• Чистене на място без охлаждане и разглобяване

BlastVV

Пясъкоструене, Бластиране, Хидроструене, Хидро пясъкоструене, Боядисване, Почистване със сух лед, Антикорозионна защита (АКЗ), Почистване и полиране на джанти и други.

Контакти

🌐 Адрес: ул.Оралица №44, п.к. 1278, ж.к. Бенковски, София

☎ Телефон: +359876010131 и +359886357766

📧 Email: info@blastvv.com

Свържете се с нас: