Антикорозионна защита (АКЗ)

Антикорозионна защита (АКЗ) или защита от корозия

Корозията е естественото разрушаване на металите в резултат на химично и физично въздействие на околната среда. Върху този процес силно влияние оказват различни фактори: влажността, температурата, киселинността и налягането. Ето защо антикорозионната защита (АКЗ) е задължителен елемент при строителството на промишлени и инфраструктурни обекти. Обекти като: производствени халета, мостове, язовирни стени, кранове, басейни, пивоварни, млекоцентрали и заводски предприятия.

Корозията също така е и особено сериозен проблем в индустрията, водещ до огромни финансови и материални загуби. Нанасянето на защита е дългосрочна инвестиция и изисква внимателен подход. Като първи и основен елемент преди полагане на каквото и да е защитно покритие е повърхностите да бъдат почистени от замърсявания, стари бои и ръжда. Най-добрият начин за подготовка на повърхностите преди полагане на новите антикорозионни покрития е пясъкоструене или хидро пясъкоструене.

Изборът на покрития за АКЗ трябва внимателно да се съобрази с конкретните условия на околната среда и специфика на бизнеса – химическо замърсяване и климат.

BlastVV антикорозионна защита (АКЗ)

Асортиментът от антикорозионни лако-бояджийски материали е голям. В BlastVV внимателно подбираме защитните покрития, отчитайки редица експлоатационни, технологични и икономически фактори. Ние винаги се съобразяваме с вида на защитавания материал, необходима трайност на покритието, тип контактна среда, климат, степен на подготовка на повърхността, съвместимост с други методи на защита, технологични изисквания, естетика, пожаробезопастност, санитарно-хигиенни изисквания и икономическа целесъобразност.

Практиката показва, че добрата корозионна защита спестява огромни разходи за последваща поддръжка.

BlastVV

Пясъкоструене, Бластиране, Хидроструене, Хидро пясъкоструене, Боядисване, Почистване със сух лед, Антикорозионна защита (АКЗ), Почистване и полиране на джанти и други.

Контакти

🌐 Адрес: ул.Оралица №44, п.к. 1278, ж.к. Бенковски, София

☎ Телефон: +359876010131 и +359886357766

📧 Email: info@blastvv.com

Свържете се с нас: