Антикорозионна защита

Приложение: предотвратяване корозията на метални и бетонни повърхности, производствени халета, мостове, язовирни стени, кранове, химически съоръжения, плувни басейни, докове, подложени на въздействието на морска вода, производствени процеси с високо съдържание на влага и малко замърсяване на въздуха, съоръжения за производство на хранителни продукти, пивоварни, млекоцентрали и други. Задължителен елемент при строителството на промишлени и инфраструктурни обекти.

Научете повече за АКЗ
BlastVV

Пясъкоструене, Бластиране, Хидроструене, Хидро пясъкоструене, Боядисване, Почистване със сух лед, Антикорозионна защита (АКЗ), Почистване и полиране на джанти и други.

Контакти

🌐 Адрес: ул.Оралица №44, п.к. 1278, ж.к. Бенковски, София

☎ Телефон: +359876010131 и +359886357766

📧 Email: info@blastvv.com

Свържете се с нас: