Един от лидерите в бранша за отдаване на техника под наем и продажби – Евромаркет, постави нова интересна задача за екипите на BlastVV.  Пясъкоструене и нанасяне на АКЗ: бетон-помпа със стрела.

Обект: Бетон-помпа CIFA, модел PA 1506/909 F8, максимално разтягане 36 метра

Мисия: Почистване и нанасяне на нова антикорозионна защита

Бетон-помпата от 2005 година е с доказана 14 години история на експлоатацията.

Снимка 1. Табела Технически данни

Предизвикателството пред нас беше да приемем отговорността и да дадем гаранция за запазване функционалната годност на всички елементи на хидравличната система.

Ключов момент в проекта беше да осигурим необходимата защита по време на бластирането, освен при полагане на АКЗ с два слоя грунд и два слоя финишно покритие. 

Използваните материали за АКЗ бяха двукомпонентни на епоксидна основа, съгласувани с клиента, съобразени с външните условия и средата, при които ще се експлоатира бетон-помпата.

Работата беше изпълнена в рамките на договорения срок от 10 работни дни в нашата база в кв. Бенковски, София. Клиентите ни от Евромаркет нямаха допълнителни ангажименти в периода на работа, а ние осигурихме оператор. Една от неговите дейности беше да разпъва и прибира стрелата по време на различните етапи на работа.

Схема 1. Технически параметри на модел PA 1506/909 F8