В края на месец декември с нас се свързаха от ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД. Те търсеха спешно решение за почистване на ротора и статора на хидрогенератор №2 (ХГ-2) във ВЕЦ „Петрохан“.

Както обикновено се случва в нашата работа, удобен момент за клиента е по време на почивни дни, като срокът е „веднага“. След разговори с колегите, екип на BlastVV извърши почистването със сух лед в период 20-23.12.2019 г.

ВЕЦ „Петрохан”

ВЕЦ „Петрохан” е с обща инсталирана мощност 7.56 MW, турбините са два броя тип “Пелтон” с мощност по 3.78 MW, а генераторите са два броя с номинално напрежение 6.3 kV, и с мощност по 5.5 MVA всеки. 

На хидрогенератор №2 е направен основен ремонт на генератора:

  • Подменена е статорна намотка;
  • Положена е изолация клас F;
  • Подменена е изолацията на ротора.

В резултат на извършените ремонтни дейности мощността на генератора е повишена с 15%. На база експлоатационните показатели към настоящия момент се очаква експлоатационния му срок да бъде в рамките на 16-20 години.

BlastVV на терен

След запознаване с техническата документация на генератора и извършен оглед избрахме технологията на изпълнение. Зони за почистване: статор и ротор посредством бластиране със сух лед.

Определихме големината на гранулите, както и разстоянието от дюзата до обекта. Един от основните параметри беше  изрично запазване на „челата“ на намотката. 

За настройване на дебита на бластиращото оборудване бяхме осигурили секция от мед с изолация от преден наш проект, на която да калибрираме оборудването.

Дейността ни беше изпълнена в уговорения график, като трябва да подчертаем доброто сътрудничество на специалистите от ВЕЦ „Петрохан“. Основната цел – почистване с цел запазване на изолационните характеристики и гарантиране на производителността на ХГ-2 беше постигната.

В последните години бластирането със сух лед доказва своята производителност. Чрез него постигаме изключително кратки срокове на изпълнение, без замърсяване на околната среда или нужда от допълнително почистване на работната площадка. Оборудването след работата на екипите на BlastVV е готово за употреба, без нужда от изсушаване.

Почистването със сух лед е приложимо в енетегиката, електроиндустрията, хранително-вкусовата промишленост, както и в полиграфическата индустрия.

Успоредно с работата ни по хидрогенератор №2 във ВЕЦ „Петрохан“, изпълнявахме друг интересен проект. В София приехме задачата за пясъкоструене и антикорозионна защита за 8 мобилни контролни зали и мобилни подстанции за Южна Корея.

Скоро ще разкажем малко повече и за този проект, тук>>>