С нас се свърза фирма за високопроизводителни машини за лазарно рязане и огъване на метали и производство на крайни изделия за санитарни помещения.

Те ни възложиха ни нова задача: пясъкоструене и нанасяне на АКЗ върху носещи конструкции на индустриален цех,

като за започването ѝ имаше три изисквания: 
  • опит в дейността
  • професионално оборудване за успоредна работа на две различни точки
  • както и възможност за започване „от утре“

След като извършихме оглед в деня на обаждането към нас, получихме възлагане за реновиране на промишлени цехове в частта на металните носещи конструкции. 

Задачата ни беше почистване от натрупана ръжда и съвместна оценка с Възложителя на стареенето на метала, последвано от боядисване от наши екипи.

Според изискванията на Възложителя за най-кратки срокове на изпълнение, направихме организация за незабавно започване на работа с един екип. 

Ударно пристигнахме с мобилна техника:

  • два компресора
  • два пясъкоструйни апарата с различен тип дюзи за различни повърхности
  • вишка за работа на височина
  • професионална система за нанасяне на антикорозионно покритие
  • както и вентилационна система за пясъкоструене в частично закрити помещения

Основното предизвикателство за нас беше планирането на работата буквално ден за ден, но и да реагираме в рамките на самия работен ден. 

Едната от работните площадки беше цех единствено с носеща конструкция и покрив. Ето защо трябваше да се съобразяваме с атмосферните условия в период на чести валежи.

В тези условия трябваше да отчетем не просто валежите, а влажността на околната среда и времето, в което почистения метал можеше да остане на влиянието на околната среда преди полагане на грунд. 

Това налагаше честа смяна на работното оборудване и почистени участъци се боядисваха непосредствено след пясъкоструенето.

Ето и крайният резултат от нашата работа: