С нас се свърза строителна фирма, която беше закупила автовоз полуремарке и преди техническо обслужване за въвеждане в експлоатация, постави към нас задачата да се бластира до чист метал и да се боядиса във фирмените цветове.

Нискорамната площадка полуремарке за превоз на тежка техника е модел ZREMB N25-31, произведена в полския завод ZBM „ZREMB-CHOJNICE“ през 1988 г.

Изискването беше да се направи разкомплектоване и демонтаж на детайли за подготовка на всички достъпни елементи за пясъкоструене, включително шасито отдолу.

Избраната боя отговаря на изискванията за транспортни средства и беше положена след почистване на метала до Sa2,5 според стандарт DIN EN ISO 8501-1: 2007.

Проектът продължи 8 последователни работни дни и поради изрично желание на Възложителя не можем да предоставим снимков материал от работната площадка, но ви показваме изгледa преди и след нашата работа. В този период бяха спазени всички изисквания на производителя на боята.

Полуремаркето е предадено окомплектовано от нас след извършено бластиране с пясък и полагане на антикоризионна защита.

Този проект отговаря на тенденцията и засиления интерес към стандартизиране на визията на тежката техника в транспортни и най-вече във фирми от строителния бранш. Подобна дейност, освен защита и поддръжка на техниката, има и имиджово значение за нашите възложители.

Наш екип е на разположение за консултация, ако и вие искате да промените визията и състоянието на техниката си.

Направете запитване, тук=>