В периода септември 2019 – януари 2020 г., екипът ни имаше възможност да участва в значим за българската енергетика проект за основен ремонт и модернизация на двата хидрогенератора* на ВЕЦ “Стара Загора” и един генератор на ВЕЦ “Девин”.

Общата инсталирана мощност е 77 MW, което се равнява на над 100 соларни парка. Това позволява захранването с електроенергия на градове като Ямбол, Плевен или Силистра.

Нашите задължения по този проект бяха в две фази. Започнахме с начално бластиране с пясък на статорните тела, които поради вида конструкция, имаха много трудно достъпни места.

За целта изработихме както необходимите приспособления за достигането им, така и подготвихме необходимите стойки за позициониране в дадена височина и равнина. Изискването за почистване беше Sа3, защото след нашата работа се изпълни проверка на стареенето на метала и здравината на заваръчните шевове. 

Технологичният процес по контрол на метала беше безразрушителен (NDA testing) чрез пенетрантен контрол. След констатиране на състоянието им, статорните тела на хидрогенераторите преминаха на ново почистване чрез пясъкоструене. Достигнатото изискване и на второто бластиране беше до чистито Sa3, тъй като геометричните изисквания при полагане на магнитопроводите и намотките се изчисляват в десети от мм.

Второто предизвикателство за нас беше да се справим със сроковете, поставени от Възложителя, тъй като всеки ден забавяне на инсталирането на такава производствена мощност поставя под риск електрическата система в България.

*Технически данни:

ВЕЦ  „Девин“

Вертикален генератор

Тип ВСГ 435/166-16

Мощност -49000 KVA, напрежение –  10,5 KV, обороти- 375 rpm

ВЕЦ  „Стара Загора“

Вертикален генератор

Тип ВСГ 370/78-20

Мощност – 14000 KVA, напрежение – 10500 V, обороти – 750 rpm