С настъпването на есенно-зимния период се активизират пагубните за метала процеси по корозия. До преди години индустрията, транспортните услуги и бизнеса като цяло не се обръщаше внимание на нейното влияние.

Днес все по-често се калкулират и предвиждат огромните разходи от ненавременно взетите мерки по превенция и защита от корозионните процеси.

Нанасянето на антикорозионна защита се доказа във времето не само като дългосрочно решение, но и като най-рентабилно.

В BlastVV целогодишно извършваме нанасяне на АКЗ (антикорозионна защита). В последните месеци, логично интересът към тази услуга се увеличи тройно, ето защо събрахме сферите, които не бива да пренебрегват през настъпващия сезон.

Транспортни средства, тежко-товарни автомобили, камиони, цистерни, ремаркета и други

През този период пътищата търпят обработка с луга и химични смеси. В комбинацията с вода и температурните промени, те се превръщат в идеален агент за усилване въздействието на започналите процеси по корозия.

Защита от корозия BlastVV

Цехове, халета, хамбари, контейнери, фургони и други

Макар тук да отстъства елемента с химичните смеси, продължителната експолатация и прякото въздействие на атмосферните сили оказват своето трайно влияние.  

Освен компроментиране на основата, продължителното неглижиране на появилата се корозия неминуемо води до трайно увреждане. Все по-често в практиката се сблъскваме и със случаи на липсващи участици, които водят до по-големи разходи.

Доверете се на услугите по почистване на корозия и нанасяне на специално покритие.  В BlastVV внимателно подбираме защитните покрития, отчитайки редица експлоатационни, технологични и икономически фактори.

Заявете оферта на:

☎ 0886 35 77 66
☎ 0876 01 01 31
📧 info@blastvv.com