АКЗ

Антикорозионната защита (АКЗ) е задължителен елемент при строителството на промишлени и инфраструктурни обекти. Обекти като: производствени халета, мостове, язовирни стени, кранове, басейни, пивоварни, млекоцентрали и заводски предприятия.

BlastVV

Пясъкоструене, Бластиране, Хидроструене, Хидро пясъкоструене, Боядисване, Почистване със сух лед, Антикорозионна защита (АКЗ), Почистване и полиране на джанти и други.

Контакти

🌐 Адрес: ул.Оралица №44, п.к. 1278, ж.к. Бенковски, София

☎ Телефон: +359876010131 и +359886357766

📧 Email: info@blastvv.com

Свържете се с нас: