пясъкоструене

Пясъкоструенето се извършва със специализирана техника, използваща струя абразиви с високо налягане, абразиви, смесени с вода за намаляване на запрашаването или за предотвратяване на образуването на искри.

Чрез този метод струята, насочена към повърхността отстранява проблемния повърхностен слой.

BlastVV

Пясъкоструене, Бластиране, Хидроструене, Хидро пясъкоструене, Боядисване, Почистване със сух лед, Антикорозионна защита (АКЗ), Почистване и полиране на джанти и други.

Контакти

🌐 Адрес: ул.Оралица №44, п.к. 1278, ж.к. Бенковски, София

☎ Телефон: +359876010131 и +359886357766

📧 Email: info@blastvv.com

Свържете се с нас: